Artikel

Stagepact MBO 2023-2027

Gemeenteraad 6 april 2023

Leren in de praktijk is een onmisbaar onderdeel van alle mbo-opleidingen.1 Tijdens de praktijk ontwikkelen studenten vaardigheden en motivatie om na het halen van een diploma aan de slag te gaan. Het leren in de praktijk is een ontdekkingstocht, zowel voor zij-instromers als voor jongeren die meteen doorstromen na de middelbare school. Via een stage of leerbaan maken ze kennis met een nieuw werkveld en een nieuwe rol, waarbij ze onder begeleiding nieuwe ervaringen opdoen en hun professionele identiteit ontwikkelen.

 

Behandeld in Gemeenteraad 6 april 2023 en Commissie Sociaal, Economische Zaken en Democratisering 8 maart 2023

Voor meer informatie/voordracht commissie klik hier

Voor meer informatie/voordracht Gemeenteraad klik hier 

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Partijen:

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB MBO),
Beroepsvereniging Opleiders MBO (BVMBO), de MBO Raad, de
Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), VNO-NCW
MKB-Nederland, Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG),
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB),
CNV Onderwijs en CNV Jongeren, Federatie Nederlandse
Vakbeweging (FNV) en FNV Young & United, Algemene
Onderwijsbond (AOb), Federatie van Onderwijsvakorganisaties
(FvOv), het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW)

Aanvullende informatie

Media

Documenten