Artikel

Inventarisatie op en rond studenten complexen

Commissie Wonen 29 maart 2017

Na een ernstig zedenincident op de Wenckebachweg, nabij het studentencomplex aldaar, en na inbraken op studentencomplex Sciencepark, rees de vraag of er iets aan de hand is met veiligheid op studentencomplexen. Voor het complex op de Wenckebachweg werd zichtbaar dat het studentencomplex aldaar te maken heeft met een optelsom van verschillende veiligheidsrisico’s. Het complex is verouderd, de omgeving wordt verbouwd en de sociale cohesie is laag. Om te ontdekken of deze gecombineerde problematiek ook op andere plekken speelt, en of er sprake is van een afwijkende situatie aangaande veiligheid op studentencomplexen is een inventarisatie naar veiligheid uitgevoerd. De inventarisatie besloeg alle 42 studentencomplexen met meer dan 100 woningen. In total betreft het meer dan 19.000 woningen. De inventarisatie was tweeledig: een scan op indicatoren en een analyse van beschikbare cijfers omtrent veiligheid. Daarnaast is een drietal schouwen gehouden in een drietal gebieden die opvallen in de inventarisatie. Bij alle stappen zijn de corporaties DUWO en De Key, de politie (waaronder wijkagenten), Gemeente Amsterdam Openbare Orde en Veiligheid en Grond en Ontwikkeling eiligheid op en rond studentencomplexen studentenvakbond ASVA en de gemeentelijke onderdelen OOV, programmateam Jongeren- en tudentenhuisvesting (G&O), Wonen en veiligheidscoördinatoren uit Zuidoost en Oost betrokken.

Behandeld in Commissie Wonen 29 maart 2017 en Commisie AZ 23 maart 2017

Behandelend ambtenaar: drienne Boon, Grond en Ontwikkeling, a.boon@amsterdam.nl

Pieter Jan van Slooten, Openbare Orde en Veiligheid,  p.van.slooten@amsterdam.nl

 

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten