Artikel

Regioaanpak Veiligheid voor Elkaar - tweede voortgang 2022

Gemeenteraad 19 juli 2023

De regio Amsterdam-Amstelland heeft de ambitie gesteld dat geen enkel kind, en geen enkele volwassene meer te maken krijgt met geweld in huis. De Regioaanpak 2020-2024 richt zich daarbij op het voorkomen, stoppen en duurzaam oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM). Dit doen we door enerzijds een beroep te doen op de inwoners van Amsterdam-Amstelland, met als doel geweld eerder te signaleren, bespreekbaar te maken en te melden. Anderzijds ligt de focus op professionals die in contact staan met risicogroepen, zoals ouders, kinderen en ouderen. We stellen de professionals in staat om risicosignalen tijdig te signaleren en adequaat op te volgen. Om de ambitie
waar te maken zetten we in op drie speerpunten: Zichtbaar, bespreekbaar en ieders verantwoordelijkheid;
Verantwoord ouderschap en veilige relaties; Geweld stoppen en structureel oplossen.

 

Behandeld in Gemeenteraad 19 juli 2023, Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 21 juni 2023 en 31 mei 2023

Behandelend ambtenaar: Helena de Kat, h.de.kat@amsterdam.nl Stan Diederen, 
s.diederen@amsterdam.nl Bestuurszaken.OJZ@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht Commissie klik hier

Voor meer informatie/voordracht Gemeenteraad klik hier 

Behandelend ambtenaar Gemeenteraad : Karin Fräser, k. fraser@amsterdam.n

Bron: Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, Centrum Seksueel Geweld - csg@ggd.amsterdam.nl

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten