Artikel

Factsheet Onderwijs en welbevinden in Noord

De onderwijsloopbanen van jeugdigen zien er in Noord op sommige vlakken anders uit dan gemiddeld in Amsterdam. De streefniveaus voor o.a. lezen worden ongeveer even vaak behaald als gemiddeld in de stad. Maar de leerlingen in Noord krijgen minder vaak een vmbo-t t/m vwo advies en behalen ook minder vaak een startkwalificatie.
En ondanks dat dit niet afwijkt van het Amsterdams gemiddelde moet toch genoemd worden dat 29% van de middelbare scholieren psychische klachten ervaart en 40% zich (zeer) vaak gestrest voelt door school of huiswerk.

Auteurs:
Merel van der Wouden
Mathilde van Rijsewijk

Onderzoek en Statistiek, gemeente Amsterdam

Media

Documenten