Artikel

Bestuursrapportage Jeugdstelsel 2019

Commissie ZJS 5 december 2019

Per 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. De gemeente Amsterdam is daarmee verantwoordelijk geworden voor vrijwel alle zorg voor jeugdigen en hun ouders bij opvoed- en opgroeiproblemen en psychische problemen en stoornissen. Sinds 2015 informeert het college van B&W de gemeenteraad (eerst drie, later wee keer per jaar) via de bestuursrapportage over de voortgang van het jeugdstelsel Amsterdam. In deze rapportage behandelen we de uitvoering in het Amsterdamse jeugdstelsel aan de hand van de volgende driedeling: 1. Preventie en jeugdhulp Ouder- en Kind-team (OKT) 2. Specialistische jeugdhulp 3. Coördinatie en regie op gezinnen.

Behandeld in Commissie ZJS, 5 december 2019

Behandelend ambtenaar Osger Mellink, o.mellink@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten