Artikel

Doen wat nodig is bij kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld

De wethouders van de centrumgemeenten hebben in 2015 besloten om een landelijk dekkende infrastructuur te ontwikkelen voor een multidisciplinaire aanpak van complexe problematiek met kindermishandeling, huiselijk en/of seksueel geweld; de MDA++. Huishoudens met dergelijke problemen krijgen nog onvoldoende de hulp waaraan zij behoefte hebben. De zorg is te gefragmenteerd, de veiligheid wordt onvoldoende gemonitord, op- en afschaling haperen, terwijl regie en coördinatie ontbreken. Dit leidt tot onnodige risico’s. Problemen kunnen op diverse manieren complex worden. Onder andere doordat de organisatie van de zorg voor de betreffende huishoudens gebreken vertonen.

Dit is een onderzoek naar de stand van zaken MDA++ bij gemeenten, in opdracht van de ministeries van VWS en JenV en de VNG. Drie belangrijke aandachtspunten in dit onderzoek zijn:

  • Wat is MDA++ acuut en MDA++ structureel en wie behoren tot de doelgroep?
  • Hoe verhoudt de ontwikkeling van MDA++ zich tot lokale teams, Centra Seksueel Geweld (CSG’s), Veilig Thuis-organisaties, Zorg- en Veiligheidshuizen, overlegtafels, expertteams en de implementatie van de radarfunctie van Veilig Thuis?
  • Wat zijn ondersteuningsbehoeften van gemeenten?

 

Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut en Movisie
Jaar van uitgifte: 2018

Media

Documenten