Artikel

Kinderrechtenscan - (On)beperkt opgroeien in Amsterdam?

Gemeenteraad 6 oktober 2022

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de wijze waarop en mate waarin kinderen, jongeren en ouders van kinderen met een beperking ervaren dat hun rechten zoals neergelegd in het IVRK en VN-Verdrag Handicap in Amsterdam gestalte krijgen, om vervolgens verbeterpunten op te stellen. De gemeente kan met deze informatie een onderbouwd actieplan opstellen om de naleving van kinderrechten voor kinderen met een beperking in de stad te verbeteren. Een dergelijk actieplan kan aansluiten bij de speerpunten die al in de lokale inclusieagenda worden genoemd. Het onderzoek naar Amsterdamse kinderen met een beperking gaat over de ervaringen van deze kinderen en jongeren met opgroeien in Amsterdam. Een aantal respondenten was net ouder dan 185, maar wat zij vertelden over opgroeien in Amsterdam is de laatste jaren niet veranderd. Als we in dit onderzoek spreken over kinderen bedoelen we daarmee deze hele groep. Het onderzoek is specifiek gericht. De oudste respondent was 21 op het moment van het gesprek op kinderen met een beperking in de breedste zin van het woord. Denk hierbij aan kinderen met een (licht) verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, psychiatrische aandoening, somatische aandoening of meervoudige beperkingen.

Behandeld in Gemeenteraad 6 oktober 2022, Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 7 september 2022  en Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022 en Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 2 februari 2022

Behandelend ambtenaar:  Anne Martien van der Does, Kinderombudsman Amsterdam

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten