Artikel

Regioaanpak Veilig voor Elkaar 1e voortgang

Commissie Zorg, Jeugdzorg en Sport 3 februari 2022

In het najaar van 2020 is de Regioaanpak Veiligheid voor elkaar 2020-2024(hierna: de regioaanpak)vastgesteld door de verschillende gemeenteraden uit de gemeenten van de regio Amsterdam-Amstelland (hierna: de regio). Voor u ligt de eerste voortgangsrapportage van de regio.In deze voortgangsrapportage blikken we terug op het eerste jaar en kijken we vooruit naar de aankomende periode. Waar in de vorige regioaanpak de nadruk heeft gelegen op het inrichten van Veilig Thuis en het gebruik van de Meldcode ligt de nadruk in deze aanpak op het creëren van een veilige thuissituatie voor elke inwoner van de regio. De aanpak richt zich dan ook op hetinvesteren in de preventieve aanpak, door een beroep te doen op de inwoners van Amsterdam-Amstelland en hen in staat te stellen om te handelen bij geweld in huis. Ook richt het zich op de professionals waardoor zij in staat zijn om risicosignalen tijdig te signaleren en adequaat op te volgen. We richten ons daarbij specifiek op professionals die te maken hebben met jeugdigen en ouderen met een groter dan gemiddeld risico om slachtoffer (of pleger) van huiselijk geweld te zijn en gaan hierbij gebiedsgericht te werk.

Behandeld in Commissie Zorg, Jeugdzorg en Sport 3 februari 2022

Behandelend ambtenaar: Onderwijs, Jeugd, Zorg & Diversiteit, Lotte Terwel, l.terwel@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Bronnen:

  • OIS
  • Atria - kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenishttps://atria.nl
  • Programma Huiselijk Geweld en Kindermishandeling regio Amsterdam-Amstelland

Aanvullende informatie

Media

Documenten