Artikel

Bejegening van kwetsbare jongeren door professionals

Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam

Goed contact tussen jongeren en professionals is de basis van hulpverlening en begeleiding. Uit gesprekken met jongeren blijkt dat zij het contact met professionals wisselend ervaren. Ook buiten het onderzoek zijn dergelijke geluiden te horen.

Bron: Wiersma, M., & Van Goor, R. (2020). Bejegening van jongeren 16-23 jaar door jeugdprofessionals. Theorie en Praktijk. Amsterdam: Hogeschool Inholland/KeTJA.

Het Jeugdplatform Amsterdam, inspraakorgaan voor jongeren en ouders, heeft op basis van signalen over dit onderwerp bijvoorbeeld advies uitgebracht aan de gemeente Amsterdam:

zie deze link 

Het Lectoraat Jeugd en Samenleving van Hogeschool Inholland heeft in samenwerking met het MBO-jeugdteam van Ouder- en Kindteams Amsterdam en met jongeren uit het MBO een module ontwikkeld voor het leren van professionals op het gebied van bejegening van jongeren. De leermodule is ontwikkeld voor en zelfstandig uit te voeren door organisaties waarin gewerkt wordt met en voor jongeren.

De volgende producten zijn verkrijgbaar:

Contactpersoon voor vragen over de documenten en de (uitvoering van de) leermodule:

Marte Wiersma

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: myron_animatie.PNG

Media

Documenten