Artikel

Aanpak voortijdig schoolverlaten 2021-2024

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs/KDD/Zorg 12/13 januari 2022

Minder jongeren die uitvallen zonder een startkwalificatie, meer jongeren die nadat zij zijn uitgevallen de weg terug naar onderwijs kunnen vinden en een betere aansluiting tussen onderwijs en werk. Dat zijn in de kern de ambities van de subregio Amsterdam-Diemen voor de komende jaren. Dit meerjarenplan, dat geldt tot 2024, beschrijft wat de partners gezamenlijk en individueel gaan doen om het aantal voortijdig schoolverlaters te verlagen en jongeren in een kwetsbare positie te begeleiden naar vervolgonderwijs of werk. Met het meerjarenplan bepaalt de subregio de inzet van de regionale vsv-middelen, zowel het A-deel als het B-deel. De inzet vanuit andere middelen, zoals de extra middelen aanpak jeugdwerkloosheid in het kader van de Covid crisis, wordt genoemd wanneer deze bijdraagt aan de doelstellingen.

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs/KDD/Zorg 12/13 januari 2022

Behandelend ambtenaar: OJZD, afdeling Onderwijs, Jessica de Jong, jessica.de.jong@amsterdam.nl, en Merelvan de Water, merel.hanna.water@amsterdam.nl,

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten