Collectie (8)

Werk, Participatie en Inkomen

Gemeente Amsterdam

Werken is goed voor mens en samenleving. De gemeente Amsterdam wil iedere bijstandsgerechtigde zo mogelijk binnen het bereik van werk brengen. Vanuit deze overtuiging werkt het onderdeel Werk aan de re-integratie van Amsterdammers.

Meer informatie

Daarbij is werken het doel en participeren de norm. De groep mensen die niet op eigen kracht aan het werk of uit de uitkering komt kan rekenen op ondersteuning. Het doel hiervan is de uitstroom naar zo regulier mogelijk werk op de arbeidsmarkt, zonder inkomensondersteuning.

De afdelingen en teams van de eenheid werk zijn er bijvoorbeeld voor:

  • Het beantwoorden van arbeidsmarktvragen, het geven van informatie, advies en ondersteuning aan werkgevers in de regio Groot-Amsterdam;
  • Onderzoek en advies, onder meer het delen van regionale arbeidsmarktinformatie met partners en het opstellen van een gezamenlijk marktbewerkingsplan;
  • Het uitwisselen van vacatures, werk-participatiearrangementen en/of kandidaten met partners (acquisitie en plaatsing);
  • Bemiddeling naar werk door middel van het (intensief) begeleiden van bewoners en parttime werkenden en training en workshops vanuit het loopbaancentrum;
  • Re-integratie in eigen beheer (op basis van Raadsbesluit, wettelijk taak vanuit Wet werk en bijstand);
  • Begeleiding Sociale Werkvoorziening, Begeleid Werken en detacheringen op basis van het Raadsbesluit (wettelijke taak vanuit Sociale Werkvoorziening);
  • Begeleiding van gesubsidieerde arbeid;
  • Bemiddeling van jongeren naar school of werk.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: werkgroep - Edwin van Eis - fotobank.amsterdam.nl

Sorteren op: