Artikel

Laaggeletterdheid in kaart

Publicatie

Dit rapport focust op de kernvaardigheid functionele taalvaardigheid of geletterdheid. Bij taalvaardigheid gaat het om het begrijpen en analyseren van geschreven teksten, maar ook om met die informatie adequaat te kunnen handelen, er iets mee te kunnen doen. Bijvoorbeeld een formulier invullen, een routeplanner gebruiken, informatie uit een bijsluiter halen of financiële producten beoordelen. Bovendien omvat het concept taalvaardigheid in PIAAC (grootschalig internationaal onderzoek dat het niveau en het gebruik van kernvaardigheden onder 16- tot en met 65-jarigen in kaart brengt) ook digitale teksten. Schrijfvaardigheid is in PIAAC niet gemeten. Ook aan het gebruik van vaardigheden is in PIAAC veel aandacht besteed. Kernvaardigheden – dus ook taalvaardigheden – worden verworven, onderhouden en al dan niet verder ontwikkeld door dagelijks gebruik, door de omgang met taal-, reken- en ict-taken. In deze context wordt de stelling use it or lose it vaak gebruikt: voor het behoud van kennis en vaardigheden is het belangrijk om ze te gebruiken.

Auteurs Marieke Buisman en Willem Houtkoop

ISBN/EAN 978-94-6052-079-2
Bestellen Via info@ecbo.nl o.v.v. bestelnummer ecbo.14-193
Dit rapport is een gezamenlijke uitgave van ecbo en Stichting Lezen & Schrijven

Afbeelding credits

Header afbeelding: Noun Project-talkshow

Media

Documenten