Artikel

Duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak 2016 2017

Publicicatie

UWV brengt op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in bijgevoegd rapport de duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak in kaart. Van de personen in het doelgroepregister die in het derde kwartaal van 2016 aan het werk zijn, is 83% in het derde kwartaal 2017 weer of nog steeds aan het werk. Van de werkzame personen uit het derde kwartaal van 2016 heeft 66% een jaar later nog dezelfde baan. Wel daalt in de loop der jaren het aandeel uren dat op basis van een contract voor onbepaalde tijd (vast contract) wordt gewerkt. Van het totaal aan verloonde uren in het derde kwartaal van 2017 wordt 61% verloond op basis van een contract voor onbepaalde tijd (2016: 65%, 2015: 67%). De gemiddelde duur (lengte) van de bestaande inkomstenverhoudingen loopt ieder jaar terug: van 8,1 jaar in 2015 naar 7,6 jaar in 2016 en 6,6 jaar in 2017.

Afbeelding credits

Header afbeelding: werk.PNG