Artikel

Regionale Laaggeletterdheid - Stadsdeel Zuid

Zuid

Het doel van deze factsheetrapportage is om een eerste aanzet te geven voor het beschrijven van de omvang en kenmerken van laaggeletterdheid op regionaal en gemeenteniveau. Gemeenten verschillen namelijk van elkaar wat betreft demografie en sociaal-economische structuur, die van invloed zijn op de laaggeletterdheid van burgers. Hierdoor zijn de doelgroepen waaronder laaggeletterdheid veel voorkomt voor elke gemeente en regio weer anders samengesteld. In een vervolg zullen we onderzoeken hoe de verschillende kenmerken van laaggeletterdheid met elkaar interacteren en welke effecten ertoe leiden dat in uw gemeente het percentage laaggeletterden hoger of juist lager ligt dan landelijk.

Cinop Advies, Etil, Kohnstamm Instituut en Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University

Afbeelding credits

Header afbeelding: Onderwijs als investering - Onderwijsraad

Media

Documenten