Artikel

Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden

Factsheet

Eén op de vier Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden¹. Dat betekent dat zij
moeite hebben met het vinden, begrijpen, beoordelen en gebruiken van informatie over
gezondheid. Een deel van deze groep is laaggeletterd. Het is belangrijk dat zorgverleners
deze mensen herkennen en hun communicatie, informatiemateriaal en begeleiding zo
aanpassen dat die beter aansluit bij de patiënt of cliënt.

Inmiddels is er ook een factsheet van 2023.

Pharos

Afbeelding credits

Header afbeelding: Onderwijs als investering - Onderwijsraad

Media

Documenten