Collectie (27)

Gelijke kansen in de stad

In de stad zijn achtergrondfactoren, economische en sociale verschillen nog te vaak bepalend. Er is een groeiende tweedeling in de stad. De coronacrisis versterkt en verdiept bestaande ongelijkheid en vergroot de noodzaak alles eraan te doen wat mogelijk is. De kloof in inkomen en welvaart vertaalt zich naar een lange reeks ongelijkheden, op verschillende momenten in het leven — onder andere op het gebied van gezondheid, werkzekerheid en woonsituatie. Onderzoek laat zien dat mensen met een praktische opleiding of niet-westerse migratieachtergrond op vrijwel alle leefgebieden slechter uitkomen. Dat is niet langer acceptabel.

In deze collectie vindt u artikelen over gelijke kansen in de stad.

Meer informatie

Nog te vaak zijn achtergrondfactoren, economische en sociale verschillen bepalend. Er is een groeiende tweedeling in de stad. De coronacrisis versterkt en verdiept bestaande ongelijkheid en vergroot de noodzaak alles eraan te doen wat mogelijk is. De kloof in inkomen en welvaart vertaalt zich naar een lange reeks ongelijkheden, op verschillende momenten in het leven — onder andere op het gebied van gezondheid, werkzekerheid en woonsituatie. Onderzoek laat zien dat mensen met een praktische opleiding of niet-westerse migratieachtergrond op vrijwel alle leefgebieden slechter uitkomen. Dat is niet langer acceptabel. 

Bron: Gemeente Amsterdam - Tegengaan Kansenongelijkheid 

Afbeelding credits

Header afbeelding: Eco Warrior Princes- grachten

Icon afbeelding: winkelend_publiek_2_660x220(17).jpg

Sorteren op: