Collectie (6)

Kwetsbaarheid & gelijke kansen

Kwetsbaarheid en kracht zijn van invloed op onze afweging om andere mensen, situaties en systemen wel of niet te vertrouwen.

Welke kansen mensen in het leven krijgen, is van invloed op hoe kwetsbaar ze zijn. Hoe we de wereld om ons heen waarnemen, wordt mede bepaald door ons persoonlijke vermogen om te kunnen vertrouwen. Uit de ontwikkelingspsychologie, de pedagogie en de onderwijskunde is bekend dat jeugdervaringen een heel leven lang meespelen in hoe mensen hun omgeving waarnemen en benaderen. Zowel erfelijke als sociale factoren bepalen het karakter en daarmee ook het zelfvertrouwen waarmee iemand later in de wereld staat. Zelfvertrouwen speelt een belangrijke rol bij de afwegingen die je maakt om andere mensen en systemen wel of niet te vertrouwen.

Meer informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Photo by Sue Carroll on Unsplash

Sorteren op: