Artikel

Evaluatie van het proces van de totstandkoming van de provinciale Omgevingsvisie

Het doel van de evaluatie van het proces van de totstandkoming van de Omgevingsvisie is om te leren van het proces en deze lessen voor de provinciale organisatie mee te nemen voor toekomstige trajecten. De evaluatie van het proces betreft het ambtelijk perspectief. Het bestuurlijk perspectief wordt op niet-uitputtende wijze belicht. Het openbaar maken van deze evaluatie past binnen het open proces van de totstandkoming van de Omgevingsvisie.
In deze evaluatie staan 3 hoofdvragen centraal:
1. Op welke wijze is het proces van de totstandkoming van de Omgevingsvisie vormgegeven?
2. Wat is in het proces van de totstandkoming van de Omgevingsvisie goed gegaan en wat minder goed met betrekking tot de interne, externe en bestuurlijke betrokkenheid?
3. Op welke manier kunnen de geleerde lessen uit het proces van de totstandkoming van de Omgevingsvisie worden toegepast op toekomstige provinciale trajecten?

De bevindingen in dit rapport zijn tot stand gekomen door  document- en literatuuronderzoek, 25 interne en externe interviews, twee enquêtes (één onder extern betrokkenen bij het proces en (oud) PS-leden), en drie interne sessies.

bron: Jolijn den Bouwmeester en Sanne Faessen, sector Onderzoek & Informatie, provincie Noord-Holland

Media

Documenten