Artikel

Rapport: De winkelstraat als wereld

Samenwerken aan een toekomstbestendig evenwicht van Amsterdamse consumptieruimten

Hoe zorg je in Amsterdam voor een aantrekkelijk en gevarieerd winkelgebied waar zowel bewoners, bezoekers en ondernemers zich thuis voelen? Hoe komen deze verschillende belanghebbenden tot een goed functionerend, gezamenlijk beheer van winkelgebieden als een gemeenschappelijke bron met verschillende functies? Wat vraagt dit van de gemeente, hoe is haar rol daarin veranderd en hoe zien we dit terug in beleid? Actuele vragen, die al geruime tijd de gemoederen in Amsterdam flink bezighouden, en die we beantwoorden in het rapport 'De Winkelstraat als wereld’.

Vierjarig praktijkonderzoek

Dit rapport is uitkomst van het vierjarig praktijkonderzoek Toekomstbestendig Evenwicht: Balanceren tussen divergerende belangen (RAAK-PRO). In dit rapport geven we antwoord op de hoofdvraag: welke interventies, processen en structuren faciliteren 'urban commoning', om te komen tot een meer gebalanceerde ontwikkeling van stedelijke consumptieruimten? Urban commoning is een gedeelde praktijk waarbij belanghebbende rondom een gemeenschappelijke bron samen regels en afspraken ontwikkelen om zo'n plek duurzaam te benutten. 

foto: Ditte Veerman

foto: Ditte Veerman

Zes studies

We hebben zes studies uitgevoerd naar winkelgebieden als een gedeelde bron met een groeiende disbalans in de verschillende functies die ze vervullen voor bewoners, ondernemers en bezoekers. 

  1. Historische analyse van consumptieruimten in Amsterdam 2005-2020 (zie ook interactief dashboard)
  2. Case studie Ik Geef om de Jan Eef
  3. Case studie Zero Waste op Plein '40-'45
  4. Case studie Een nieuwe visie voor de Hoogstraten
  5. Case studie Reinvent Tourism voor een positieve bezoekerseconomie
  6. Case studie Perspectieven op toerisme in de Binnenstad 

Hiermee ontwikkelen we een genuanceerd beeld van de aard en oorzaak van de disbalans en bieden een vernieuwd handelingsperspectief voor samensturing van deze gebieden.

Pakket aan opbrengsten

Het rapport is een co-productie van een grote groep onderzoekers en partners, met een voorwoord van Machteld Combé, columns van Redouan Boussaid en van Christine Govaert, een essay van Aart Jan van Duren en prachtige foto's en illustraties. Het is onderdeel van een pakket aan opbrengsten, met naast het rapport een werkboek, een workshop, een interactief dashboard, twee proefschriften, meerdere artikelen, en meer. 

Download het rapport hier.
Wil je een hard copy of wil je verder in gesprek over de inhoud? Laat het ons weten

Media

Documenten