Collectie (11)

Toekomstbestendig evenwicht: Balanceren tussen divergerende belangen

Stedelijke consumptieruimten als urban commons

Amsterdam heeft in toenemende mate te maken met een veranderend gebruik van stedelijke consumptieruimten, waar wonen, werken, consumeren en recreëren plaatsvinden. Dit gemengde karakter is een belangrijke stedelijke kwaliteit, maar blijkt in veel gebieden complex. Een belangrijke reden hiervoor is dat de verschillende gebruikers - bewonders, ondernemers, bezoekers, bestuurders - allen hun eigen belangen meebrengen, maar individueel gebruik van de stad als gezamenlijke bron. Gevolg hiervan is onder andere een eenzijdig winkel- en horecaaanbod, een nijpende drukteproblematiek of juist teruglopende bezoekersaantallen en leegstand. Het onderzoeksproject Toekomstbestendig Evenwicht richt zich op het ontwikkelen van innovatieve bestuursvormen van stedelijke consumptieruimten, op een manier die inclusief is voor de uiteenlopende belanghebbenden.

Meer informatie

Deze ontwikkelingen leiden in veel gevallen tot handelingsverlegenheid bij diverse belanghebbenden om tot collectieve actie te komen en meer grip te krijgen op de situatie. Door deze processen van verandering te onderzoeken, ontwikkelt het projectteam van de HvA in samenwerking met een groot netwerk van belanghebbende partners een nieuw, praktisch handelingsperspectief voor bewoners, ondernemers en gebiedsontwikkelaars.

Wij begrijpen stedelijke consumptiegebieden als een ‘commons’ (gemeenschappelijke ruimte) met ‘open access goods’ (vrij toegankelijke producten), waardoor er vormen van afstemming nodig zijn om tot een duurzaam beheer van een dergelijke situatie te komen. De centrale vraag van dit project is: Welke factoren zijn van invloed op de levenscyclus van stedelijke consumptieruimten? met als subvragen: Wat zijn de onderliggende mechanismen om deze cyclus te verklaren, en op welke manier kan commoning het ontwikkelingsproces beïnvloeden? Het onderzoek leidt tot gedragen, intelligente vormen van beïnvloeding en draagt bij aan bestuurskundige, politicologische (democratiseringsprocessen) en sociaal-geografische wetenschappelijke debatten. 

Betrokken bij het project zijn vanuit

de Hogeschool van Amsterdam: 
Dr. Julie Ferguson (PL), Dr. Mike de Kreek, Dr. Anne Risselada, Drs. Pieter van Vliet, Joachim Meerkerk (promovendus), Iris Hagemans (promovendus), Jessica Schmitz, Dr. Jesse Weltevreden, Dr. Stan Majoor. 

Partners: 
Centrum XL, Amsterdam City, NV Zeedijk, Gemeente Amsterdam (EZ, OIS, team democratisering nieuw-west, centrum), d'Oude Binnenstad, VNO-NCW, Hotelschool The Hague, Univ. Utrecht, Univ. van Amsterdam, MKB-NL Amsterdam, KHN,  BIZ Haarlemmerbuurt, Untourist Movement en Stichting Ik Geef om de Jan Eef. 

Afbeelding credits

Header afbeelding: Toekomstbestendig evenwicht.jfif

Icon afbeelding: Toekomstbestendig evenwicht.jfif

Sorteren op: