Redacteur

Julie Ferguson

Associate Lector

Associate Lector Coordinatie Grootstedelijke Vraagstukken
Onderzoekslijn: Netwerksamenwerking en netwerk governance

Projectleider Toekomstbestendig Evenwicht (RAAK-PRO), Projectleider CIRCOLLAB (SPRONG)

 • Openbaar

  CIRCOLLAB Update juli 2024

  Beste allen,

  We zijn inmiddels in de zomer beland en hopelijk zullen velen…

  Lees meer over
 • Collectie (26)

  Circollab praktijkpartners

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Festival Wederkerigheid - 18 april 2024 - Uitgebreid verslag

  Circulariteit en wederkerigheid gaan hand in hand

  Lees meer over
 • Openbaar

  Visiedocument Circollab

  Lees hier de samenvatting en download de position paper

  Lees meer over
 • Collectie (1)

  Boundary spanners in actie

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Boundry spanners - bruggenbouwers - in actie

  Handelingsmogelijkheden voor professionals bij domeinoverstijgende…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Circollab Update april 2024

  Met: 18 april Consortium bijeenkomst | Terugblik Week van de Circulaire…

  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Expedities & Festivals

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Circulaire kennis

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Circulair denken en doen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  11-16 maart 2024: Week van de Circulaire Economie

  Met veel activiteiten!

  Lees meer over
 • Openbaar

  Circollab update - Week van de Circulaire Economie

  Met veel activiteiten!

  Lees meer over
 • Openbaar

  Circollab consortiumbijeenkomst: Festival Wederkerigheid

  Almere | Haddock | 18 april 2024 | 13.00 - 17.00 uur

  Lees meer over
 • Openbaar

  Lectorale redes - Circulaire kennis

  In dit artikel vind je de lectorale redes van lectoren die werken aan de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Handige tools - Circulaire kennis

  In dit artikel vind je links naar handige tools die bruikbaar zijn voor de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Beleidsstukken - Circulaire kennis

  In dit artikel vind je links naar beleidsstukken die belangrijk zijn voor…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Circollab Expeditie: State of the art in beleid

  Online bijeenkomst 25 januari 2024

  Lees meer over
 • Openbaar

  Circollab logo

  Circollab logo lage resolutie - png Circollab logo lage resolutie - jpg…

  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Communicatiematerialen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Terugblik Amsterdam Smart City demodag

  10 oktober 2023

  Lees meer over
 • Openbaar

  Circollab beeldmateriaal

  Op deze pagina vind je verschillende Circollab filmpjes

  Lees meer over
 • Openbaar

  Circollab mini update november 2023

  Met veel netwerkbijeenkomsten!

  Lees meer over
 • Openbaar

  Circollab Update september 2023

  Met informatie over netwerkbijeenkomsten, praktijkonderzoek, onderwijs

  Lees meer over
 • Openbaar

  Summaries Circollab reading group / Samenvattingen Circollab leesgroep

  Lees meer over
 • Openbaar

  #6 Vooruitgang door frictie

  Vooruitgang door Frictie is de zesde editie van het tijdschrift Bewogen…

  Lees meer over
 • Openbaar

  #10 Feministische perspectieven op de stad

  De tiende editie van Bewogen Stad staat in het teken van ‘Feministische…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Zo jong mogelijk beginnen met circulair doen

  Circulaire flipperkasten met de minor duurzaamheidseducatie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Subsidie toegekend: MRA Circulair en Digitaal in Denken, Leren & Doen

  Lees meer over
 • Collectie (1)

  Circollab reading group

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Circollab update juni 2023

  In deze update blikken we terug op de inspirerende consortiumbijeenkomst…

  Lees meer over
 • Openbaar

  CIRCOLLAB Expeditie: Transdisciplinair werken aan de circulaire transitie, zó doen we dat!

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoeksgroep Digitaal Produceren - Marta Male-Alemany

  ‘Laten we samen concrete stappen zetten’

  Lees meer over
 • Openbaar

  Lectoraat Architectuur & Circulair Denken - Peter van Assche

  ‘Het begint met vreugde aan het experiment’

  Lees meer over
 • Openbaar

  Lectoraat Civic Interaction Design - Martijn de Waal

  ‘Burgers erbij betrekken is een kans en uitdaging ineen’

  Lees meer over
 • Openbaar

  Festival Losmaakbaarheid - CIRCOLLAB bijeenkomst 13/4/23 - uitgebreid verslag

  Lees meer over
 • Collectie (18)

  Nieuws CIRCOLLAB

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoeksgroep Circulair Bouwen - Ed Melet

  ‘We moeten op zoek naar de vraag achter de vraag’

  Lees meer over
 • Openbaar

  ‘De circulaire economie begint met losmaakbaarheid’

  CIRCOLLAB-bijeenkomst op 13 april 2023

  Lees meer over
 • Openbaar

  Lectoraat Urban Economic Innovation - Willem van Winden

  ‘Duurzaam moet goedkoop worden’

  Lees meer over
 • Collectie (13)

  CIRCOLLAB Lectoraten

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Lectoraat Citylogistiek - Walther Ploos van Amstel

  ‘Laten we de stap zetten naar baanbrekende, goed werkende oplossingen’

  Lees meer over
 • Openbaar

  Lectoraat Fashion Research & Technology - Troy Nachtigall

  ‘CIRCOLLAB is eerste stap op weg naar circulaire kleding’

  Lees meer over
 • Openbaar

  Lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken - Stan Majoor

  ‘Laten we uitdagingen met elkaar delen’

  Lees meer over
 • Openbaar

  Lectoraat Psychologie voor een duurzame stad - Reint Jan Renes

  ‘Weggooien, het nieuwe roken?‘

  Lees meer over
 • Openbaar

  Lectoraat Netwerken in een circulaire economie - Liesbeth Rijsdijk

  ‘CIRCOLLAB biedt kansen voor mooie cross-overs'

  Lees meer over
 • Openbaar

  Lectoraat Circulair Ontwerpen en Ondernemen - Inge Oskam

  ‘We brengen de ontwikkeling naar een circulaire economie in een…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Lectoraat Bouwtransformatie - Frank Suurenbroek

  ‘We kunnen nu verschil maken voor de toekomst'

  Lees meer over
 • Openbaar

  Lectoraat Urban Innovation - Evert-Jan Velzing

  ‘Met praktische ervaring brengen we veranderingen teweeg’

  Lees meer over
 • Openbaar

  Circollab update: april 2023

  Download de Circollab update april 2023 hieronder bij documenten.  

  Lees meer over
 • Openbaar

  Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

  ‘Milieuwetgeving moet eenduidiger'

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gemeente Haarlem

  ‘Nederland moet koploper blijven in handel en industrie‘

  Lees meer over
 • Openbaar

  Circl/ABN Amro

  ‘Reparatie en delen moeten sexy worden’

  Lees meer over
 • Openbaar

  Metabolic Institute

  ‘We hebben succesvoorbeelden nodig’

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdam Smart City

  ‘Laten we er samen uithalen wat er in zit’

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Kenniscentrum House of Skills

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  CIRCOLLAB SPRONG-groep

  Versnellen van de circulaire transitie door praktijkonderzoek

  Lees meer over
 • Openbaar

  FME Regio Noord-West

  ‘Het CIRCOLLAB-programma werpt nu al zijn vruchten af’

  Lees meer over
 • Openbaar

  Het Groene Brein

  ‘We willen textiel hoger in de waardeketen brengen’

  Lees meer over
 • Openbaar

  TKI Bouw & Techniek

  ‘Circulaire oplossingen verdienen zich op termijn terug’

  Lees meer over
 • Openbaar

  C-Bèta

  ‘Elk bedrijf, hoe klein ook, kan verschil maken’

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gemeenten Purmerend en Edam-Volendam

  ‘Hout is circulairder dan beton’

  Lees meer over
 • Openbaar

  C-Creators

  ‘Elke ketenpartner moet kiezen voor circulair’

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kenniscentrum House of Skills Metropoolregio Amsterdam

  ‘De circulaire economie vraagt om nieuwe vaardigheden’

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gemeente Amsterdam

  ‘Amsterdam is in 2050 een circulaire stad’

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gemeente Lelystad

  ‘We moeten sturen op meer dan kosten alleen’

  Lees meer over
 • Openbaar

  Impact Hub Amsterdam

  ‘Je kunt als bedrijf moeilijk in je eentje circulair zitten zijn’

  Lees meer over
 • Openbaar

  Metropoolregio Amsterdam

  ‘Schaal doet er toe’

  Lees meer over
 • Openbaar

  NEMO

  ‘Circulair denken moet mainstream worden’

  Lees meer over
 • Openbaar

  Provincie Noord-Holland

  ‘Samen werken we efficiënter’

  Lees meer over
 • Openbaar

  MBO College Almere – ROC Flevoland

  ‘Mbo en Hbo moeten meer samen optrekken’

  Lees meer over
 • Openbaar

  Provincie Flevoland

  ‘Circulaire samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Modint

  ‘Wat hier gebeurt, moet elders ook gebeuren’

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gemeente Almere

  ‘We kunnen circulariteit naar een hoger plan trekken’

  Lees meer over
 • Openbaar

  3 D Makers Zone (3DMZ)

  ‘Er is veel laaghangend fruit, klaar om te plukken’

  Lees meer over
 • Openbaar

  Horizon

  ‘Ondernemers willen duidelijke stappenplannen’

  Lees meer over
 • Openbaar

  Pakhuis de Zwijger

  ‘De circulaire economie begint bij jezelf’

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  CIRCOLLAB praktijkpartners en praktijkonderzoekers

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdam Institute voor Advanced Metropolitan Solutions

  ‘We hebben veel meer circulair opgeleide vakmensen nodig’

  Lees meer over
 • Openbaar

  CIRCOLLAB Expeditie: Robot Lab HvA

  06 Maart 2023 | HvA Jacoba Mulderhuis | 15.30-17.00

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Waardeketen Consumptiegoederen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Circulair samenwerken

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Waardeketen gebouwde omgeving

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (1)

  Circulair menselijk kapitaal

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  CIRCOLLAB Expeditie: 3D KNIT LAB HvA

  Hoe kunnen we ‘circulair’ en ‘lokaal’ weer aantrekkelijk maken voor…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Rondetafel gesprek gebiedsmanagers

  Het Amsterdamse winkellandschap: ‘Als je in algemene termen praat, is…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kick-off leernetwerk circulair menselijk kapitaal

  Twee bijeenkomsten voor CIRCOLLAB partners

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Leernetwerken

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (10)

  CIRCOLLAB

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (10)

  Centre of Expertise Urban Governance and Social…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Hoe maakbaar is het Amsterdamse winkellandschap?

  Opiniestuk Iris Hagemans en Julie Ferguson in Het Parool

  Lees meer over
 • Openbaar

  Samenvatting (film) bijeenkomst De Winkelstraat als Wereld

  Dit filmpje geeft een korte samenvatting van onze slotbijeenkomst De…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Studie: historische analyse 2005-2020

  (update 2022)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Rapport: De winkelstraat als wereld

  Samenwerken aan een toekomstbestendig evenwicht van Amsterdamse…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Slotbijeenkomst: De winkelstraat als wereld

  Hoe zorg je in Amsterdam voor een aantrekkelijk en gevarieerd winkelgebied…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ondernemend Amsterdam: Perspectieven en ontwikkelingen

  Tijdens deze partnerbijeenkomst onthulde Anne Risselada de laatste update…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kennissessie Samensturing Samenschuring

  Hoe ondernemerscoöperatieven en overheden een antwoord kunnen vinden op de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Toeristenwinkels, wat bedoelen we daar precies mee?

  Door toenemend toerisme verandert het winkel en horeca aanbod in de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Hoe doen wij actieonderzoek?

  Hoe doen wij actieonderzoek, waarom en wat levert het op? Joachim Meerkerk…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Working with Right to Challenge: Lessons learned in Amsterdam

  Policy innovations are an important means to 'reinvent tourism'. The City…

  Lees meer over
 • Openbaar

  IASC Keynote Panel: 'LabGov and the “Praxis” of the Urban Commons'

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verhalen van de wallen

  Een sexwerker, een coffeeshop-eigenaar, een politie-agent, een bewoner

  Lees meer over
 • Openbaar

  Straat van de gemeenschap

  Wie kent het trieste aangezicht van een slechtlopende winkelstraat niet?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Samen sturen vanuit verbinding: De Evenaar, Amsterdam

  Er komen in Nederland steeds meer laagdrempelige buurtvoorzieningen die…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Denken, durven, doen. Delen?

  Een inventarisatie en evaluatie van 5 jaar Bedrijfsinvesteringszones of…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Right to challenge

  onderzoeksblog, Joachim Meerkerk

  Lees meer over
 • Openbaar

  Resultaten deelonderzoek gastvrijheidsbeleving ondernemers: ontwikkeling en toepassing belevingsmonitor

  Lees meer over
 • Openbaar

  Werken aan urban commons met actie-onderzoek

  Boekhoofdstuk over onze onderzoeksmethode voor de casus Plein '40-'45

  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Publicaties Toekomstbestendig evenwicht

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Terugblik: Terug naar het vraagstuk

  Een goedbezochte partnerbijeenkomst vond plaats op 12 november, rondom het…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Aankondiging: partnerbijeenkomst Terug naar het vraagstuk

  Partnerbijeenkomst Toekomstbestendig Evenwicht 12-11-20

  Lees meer over
 • Openbaar

  Reinvent Tourism festival

  Sinds dit jaar is de Untourist Movement partner in het partnernetwerk. Met…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Hardnekkige weerstand tegen de toeristenwinkel

  onderzoeksblog, Iris Hagemans

  Lees meer over
 • Collectie (11)

  Toekomstbestendig evenwicht: Balanceren tussen…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Vrijdagavond op de Wallen

  Op 29 mei vond een vraaggesprek plaats met de illustere titel 'Nutella&…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Winkelstraat in de cultuurspagaat

  Op 02 juli 2019 hebben we met partners de workshop De winkelstraat in de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Re-energizing the city

  Op 03 oktober heeft Re-energizing the City! A comparative analysis of…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Zicht op Amsterdamse consumptieruimten: Historische analyse 2005-2017

  Iris Hagemenans en Anne Risselada hebben een historische analyse verricht

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ondermijning als onderzoekgegeven

  Op 9 december hebben we met verschillende partners een inventarisatie…

  Lees meer over
 • Openbaar

  De stad als consumptiegebied: Onderzoek uit de binnenstad en Amsterdam Oost

  Lees meer over
 • Collectie (25)

  Nieuws toekomstbestendig evenwicht

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Transferpunt Zorg

  House of Skills zet zich in voor extra hulp in de zorg

  Lees meer over
 • Openbaar

  Rapport Ondernemend Participeren vanuit de wijk

  Lessen over leren en verbinden op drie schaalniveaus

  Lees meer over