Collectie (6)

CIRCOLLAB

CIRcular transition through COLLABoration in the Metropolitan Region Amsterdam

Nederland wil in 2050 circulair zijn. Dat vraagt om een ongekende transitie in de wijze waarop we ondernemen, samenwerken, denken en doen. CIRCOLLAB is een consortium van 33 partners, gericht op het identificeren welke technologische, sociale, economische en creatieve innovaties er in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) nodig zijn om veranderingen in een stroomversnelling te brengen en hoe deze met interdisciplinair praktijkgericht onderzoek te realiseren zijn.

Meer informatie

Netwerksamenwerking tussen ruim 30 partners

CIRCOLLAB telt 35 partners, waaronder diverse regionale overheden, bedrijven en brancheverenigingen, kennisinstellingen en maatschappelijke- en netwerkorganisaties.  Deze vertegenwoordigen de economische, creatieve, sociale en technologische sectoren, die allen nodig zijn om de circulaire transitie te versnellen. Het consortium richt zich op twee waardeketens, te weten gebouwde omgeving en consumptiegoederen. Vier leernetwerken richten zich op kruisbestuiving en kennisdelen, rondom de thema's circulair denken en doen, circulair menselijke kapitaal, circulair samenwerken en circulair ondernemen

Initiatiefnemers zijn de HvA (penvoerder), Hogeschool Windesheim en AHK. In totaal zijn elf lectoraten betrokken. 

Meer weten over onze partners en aangesloten lectoraten? Bekijk de opgetekende partnerprofielen en lectoratenprofielen

Logo circollab 2

Aangesloten lectoraten Hogeschool van Amsterdam:

 • Bouwtransformatie
 • Circulair Ontwerpen & Ondernemen
 • City Logistiek
 • Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken
 • Civic Interaction Design
 • Fashion Research & Technology
 • Psychologie voor een Duurzame Stad
 • Urban Economic Innovation

Aangesloten lectoraten Hogeschool Windesheim:

 • Netwerken in een Circulaire Economie
 • Urban Innovation

Aangesloten lectoraten Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten:

 • Architecture & Circular Thinking

Meer info: neem contact op met dr. Julie Ferguson (HvA), programmaleider.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Logo circollab 2

Sorteren op: