Collectie (13)

CIRCOLLAB Lectoraten

Versnellen van de circulaire transitie door praktijkonderzoek

CIRCOLLAB is een programma gericht op het ontwikkelen van een infrastructuur voor kennisontwikkeling en verbinding, met als doel de circulaire transitie te versnellen. De 33 praktijkpartners en 11 onderzoeksgroepen richten zich alle op thema's die direct of indirect bijdragen aan die versnelling, vanuit een economisch, technisch, creatief of sociaal domein. Hier stellen we de SPRONG-groep voor, ofwel de 11 lectoraten die het praktijkonderzoek uitvoeren, aanjagen, en verbinden met praktijk en onderwijs.

Meer informatie

Lectoraat Architectuur & Circulair Denken, Academie van Bouwkunst/AHK

Het lectoraat Architectuur & Circulair Denken onderzoekt de architectonische mogelijkheden van een nieuw materiaalparadigma in brede zin. Daarbij richt het zich vooral op de architectonische implicaties en minder op een onderzoek naar nieuwe of bestaande materialen. Het resultaat van het lectoraat is de vastlegging in woord en beeld van nieuw architectonisch repertoire voor een circulaire economie.

Verbonden aan  CIRCOLLAB vanuit lectoraat A&CD zijn Peter van Assche (lector), Laura van Santen en Quirine Winkler. Lees hier het interview met Peter

 

Lectoraat Bouwtransformatie, Hogeschool van Amsterdam

Het lectoraat Bouwtransformatie verricht praktijkonderzoek naar de ruimtelijke transformatieopgaven van onze steden en de innovaties die daar in onze tijd voor nodig en mogelijk zijn. Er zijn twee onderzoekslijnen: “Actieve publieke ruimtes en de toepassing van nieuwe technologie in de vormgeving en activering” en “Participatieve planvorming en de verduurzaming op buurtniveau”.

Verbonden aan  CIRCOLLAB vanuit lectoraat Bouwtransformatie is Frank Suurenbroek (lector). Lees hier het interview met Frank. 

 

Onderzoekslijn Circulair Bouwen, Hogeschool van Amsterdam

Dit onderzoeksprogramma richt zich op het tot stand brengen van gesloten stromen en systemen in de bouw en in gebouwen. Bijna de helft van al het materiaalgebruik is gerelateerd aan de bouw. De gebouwde omgeving moet dus meer circulair.  

Verbonden aan  CIRCOLLAB vanuit onderzoeksprogramma Circulair Bouwen is  Ed Melet (hoofddocent).  Lees hier het interview met onderzoekers van dit lectoraat. 

 

Lectoraat Circulair Ontwerpen & Ondernemen, Hogeschool van Amsterdam

Een circulaire stad is een stad zonder afval, waarin materialen eindeloos worden (her)gebruikt. Het lectoraat Circulair Ontwerpen en Ondernemen (CO&O) onderzoekt nieuwe manieren van ontwerpen, produceren en ondernemen, zodat stedelijke reststromen kunnen worden omgezet in waardevolle toepassingen.

Verbonden aan  CIRCOLLAB vanuit lectoraat CO&O is Inge Oskam (lector). Lees hier het interview met Inge. 

Onderdeel van lectoraat CO&O is de Onderzoekslijn Digital Production, die onderzoekt hoe geavanceerde ontwerp- en productiemethoden gebruikt kunnen worden om maatschappelijke vraagstukken te adresseren.  Verbonden aan  CIRCOLLAB vanuit DPRG is Marta Malé-Alemany (Associate Lector). Lees hier het interview met Marta.

 

Lectoraat City Logistiek, Hogeschool van Amsterdam

In binnensteden en woonwijken rijden steeds meer vrachtvoertuigen rond o.a. door een groei van online aankopen en de vraag naar kleinere, snellere zendingen. Het Lectoraat City Logistiek (CL) onderzoekt hoe binnensteden en woonwijken op het groeiende vrachtverkeer moeten inspelen; welke kansen zijn er voor slimme en schone stadslogistiek?

Verbonden aan  CIRCOLLAB vanuit lectoraat CL zijn Walther Ploos van Amstel (lector), Diana Boermans en David Lemiski. Lees hier het interview met Walther.

 

Lectoraat Civic Interaction Design, Hogeschool van Amsterdam

Civic Interaction Design (CID) is een interdisciplinaire onderzoeksgroep die onderzoeks- en onderwijsprogramma's beheert op het gebied van immersieve, speelse en civiele media, zoals virtual reality, serious games, online platforms en digital placemaking. Wij onderzoeken zowel het ontwerpproces van deze nieuwe technologieën, als hun toepassing en de maatschappelijke impact.

Verbonden aan  CIRCOLLAB vanuit lectoraat CID is Martijn de Waal (lector). Lees hier het interview met Martijn

 

Lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken, Hogeschool van Amsterdam

Het lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken (CGV) combineert inhoudelijk relevante kennis voor een bepaald grootstedelijke vraagstuk met wetenschappelijke kennis over effectieve coördinatie. Amsterdam als dynamische metropool kent een stapeling van grootstedelijke vraagstukken op buurt- en wijkniveau. Decentralisatie en de terugtredende overheid werken een gefragmenteerde aanpak in de hand. Grootstedelijke problemen kunnen het best worden opgelost door kennis en expertise te bundelen en te coördineren.

Verbonden aan  CIRCOLLAB vanuit lectoraat CGV zijn Stan Majoor (lector), Julie Ferguson (Associate Lector) en Elke van der Heijden (Senior Onderzoeker). Lees hier het interview met Stan.

 

Lectoraat Urban Economic Innovation

Het lectoraat Urban Economic Innovation (UEI) wil bijdragen aan de positie van Amsterdam als leidende kennisstad, ondermeer door het versterken van relaties met bedrijven en instellingen die werken aan de Amsterdamse kenniseconomie. Er wordt onderzoek gedaan naar veranderingen in de economie van de regio, waarbij co-productie centraal staat: hoe kunnen partners gezamenlijk werken aan een sterkere stad?

Verbonden aan  CIRCOLLAB vanuit lectoraat Urban Economic Innovation zijn Willem van Winden (lector) en Rob Lubberink (senior onderzoeker). Lees hier het interview met Willem

 

Lectoraat Fashion & Research Technology, Hogeschool van Amsterdam

De groep Fashion Research & Technology (F&RT) houdt zich bezig met wetenschappelijk en artistiek onderzoek naar de vele aspecten van mode (design, branding, business, ontwikkeling en kleding). De FR&T groep richt zich op de toepassing van nieuwe technologieën en hun gevolgen voor het dagelijks leven. We zien mode breed, als "dingen" die op het lichaam worden gedragen, zoals wanneer je telefoon of je iPad in je tas zit. We kijken op andere manieren naar deze "dingen"; wanneer ze in de kast liggen, de systemen die ze maken, en nieuwe uitingen van dragen.

Verbonden aan  CIRCOLLAB vanuit lectoraat F&RT zijn Troy Nachtigall (lector) en Sam Edens (coördinator biomaterials lab). Lees hier het interview met Troy

 

Lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad, Hogeschool van Amsterdam 

Het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad (PDS) onderzoekt hoe mensen komen tot duurzaam gedrag: gedrag waarmee we het milieu zo weinig mogelijk, of zelfs helemaal niet belasten. Het lectoraat doet praktijkgericht onderzoek naar wat mensen tegenhoudt zich duurzamer te gedragen, wat er moet gebeuren om dit gedrag te veranderen en hoe je dat duurzame gedrag vervolgens behoudt.

Verbonden aan  CIRCOLLAB vanuit lectoraat PDS zijn Reint Jan Renes (lector), Carlijn Kappers en Krispijn Fadeggon. Lees hier het interview met Reint Jan.

 

Lectoraat Netwerken in een circulaire economie, hogeschool Windesheim

Steeds meer bedrijven onderkennen dat de huidige manier van produceren en consumeren op de langere termijn onhoudbaar is. Circulaire economie biedt een nieuw perspectief op het verantwoorder en succesvol ondernemen. Het lectoraat Netwerken in een Circulaire Economie (NCE) heeft als doel vraagstukken bespreekbaar te maken voor zowel het onderwijs als voor alle organisaties in de regio Zwolle, om zo als kennisplatform bij te dragen aan de overgang naar een circulaire economie. De focus is om de groeiende circulaire werkelijkheid voor meer bedrijven versneld toegankelijk te maken.

Verbonden aan  CIRCOLLAB vanuit lectoraat NCE is Liesbeth Rijsdijk (lector) en Melanie de Vries (onderzoeker). Lees hier het interview met Liesbeth.

 

Lectoraat Urban Innovation, hogeschool Windesheim

Onderzoek van het lectoraat Urban Innovation (UI) draagt bij aan inclusieve en duurzame stadsontwikkeling. Innovatie voor circulariteit en voor de ontwikkeling van een circulaire economie zijn dan belangrijke aandachtspunten. Het doel is om de economische, sociale en ecologische verbanden tussen alle betrokkenen in stedelijke omgevingen te versterken. Een centrale vraag is dan ook wat de waarde is voor bewoners, bestuurders, ondernemers, bouwers en maatschappelijke organisaties.

Verbonden aan  CIRCOLLAB vanuit lectoraat UI zijn Evert-Jan Velzing (lector), Quirine Winkler, Melanie de Vries en Anne van Vliet. Lees hier het interview met Evert-Jan. 

Afbeelding credits

Header afbeelding: Microscoop - Onderzoeker | via Pixabay.jpg

Sorteren op: