Artikel

Aankondiging: partnerbijeenkomst Terug naar het vraagstuk

Partnerbijeenkomst Toekomstbestendig Evenwicht 12-11-20

In ons gezamenlijke onderzoeksproject Toekomstbestendig Evenwicht onderzoeken we met een groot partnernetwerk disbalansen in Amsterdamse winkelgebieden. Deze winkelgebieden kennen allerlei gebruikers: ondernemers, bezoekers, bewoners, toeristen, etc. We zien deze winkelgebieden of consumptieruimten als een gedeelde bron van al die gebruikers en bekijken deze vanuit een urban common perspectief. Belangrijke gedachte daarachter is dat gemeenschappelijk beheer, op basis van de lokale ervaringskennis en tussen tegengestelde belangen, de basis vormt voor duurzame oplossingen.

 

De resultaten van de eerste twee jaar van dit project laten zien dat het opstarten van een commoning proces een intensieve procesaanpak vereist. In eerste instantie draait dit om het bepalen voor wie van de gebruikers er een vraagstuk is, welke aspecten daaraan bijdragen en welke oorzaken het kent. We zien dat de volledigheid van deze aspecten van een vraagstuk regelmatig te kort schiet, waardoor oplossingen niet werken, onvolledig zijn of helemaal niet ontwikkeld worden. 

Soms heeft een bepaalde groep mensen bijvoorbeeld niet aan tafel gezeten, waardoor er een eenzijdig beeld kan ontstaan van een vraagstuk en de mogelijke oplossingen. Als er zonder die groep wordt doorontwikkeld, is de oplossing waarschijnlijk inadequaat en dreigt bovendien een verslechtering van de relatie met die groep. Maar het kan ook zijn dat een van de betrokken partijen erachter komt dat haar aanpak onderdeel was van het ontstaan van het vraagstuk. Een terugkeer naar onderbelichte aspecten van het vraagstuk is in beide gevallen noodzakelijk. 

In het project hebben we zicht gekregen op een aantal problemen dat ervoor kan zorgen dat er geen breed gedragen beeld van een vraagstuk ontstaat, of dat samenwerking stagneert. Ook krijgen we langzamerhand een beeld van interventies die daar een antwoord op zouden kunnen vormen.  

In de tussenrapportage, die we tijdens deze bijeenkomst presenteren, lichten we onze bevindingen verder toe, mede op basis van uitgevoerde casestudies. 

De rapportage is grotendeels gebaseerd op onze ervaringen in de tijd dat de disbalans in winkelgebieden nog over drukte ging in de stad. Ze biedt echter een belangrijke voedingsbodem voor de huidige discussie over de nieuw ontstane disbalans, die zeer urgente vraagstukken met zich meebrengtvooral wat betreft de ondernemers. In beide gevallen vereisen duurzame oplossingsrichtingen de betrokkenheid van alle belanghebbenden om hun kennis, betrokkenheid en creativiteit te bundelen. 

In deze sessie willen we met elkaar delen welke problemen in concrete situaties al zijn of nog kunnen worden aangepakt, door terug te gaan naar het oorspronkelijke vraagstuk naar disbalans in de stad en gezamenlijk beheer van consumptieruimtes. Dit heeft als doel de vraag verder te verdiepen in de actualiteit en praktijkgerichte oplossingen verder vorm te gevenMet dat in het vizier betrekken we partners en aanwezige relaties in de ontwikkeling van een analyse-instrument en interventies voor het samen toewerken naar gezamenlijk beheer van stedelijke consumptieruimten als urban commons. 

De bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 12 november 2020, 15.30-16.45 (online) 

Aanmelden kan via n.j.schmitz@hva.nl, waarna we de tussenrapportage zullen toesturen.