Collectie (3)

Kenniscentrum House of Skills

House of Skills is een netwerk- en kennisorganisatie in de Metropoolregio Amsterdam en is een programma van Amsterdam Economic Board. In dit publiek- privaat samenwerkingsverband werken bedrijfsleven, brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, onderwijs- en kennisinstellingen en gemeenten nauw samen. Doel is de transitie naar een meer op skillsgerichte onderwijs- en arbeidsmarkt te versnellen om zo de intersectorale arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking te vergroten. Daarvoor ontwerpt House of Skills skillsprogramma’s (waaronder het opzetten van loopbaanpaden, instrumenten, trainingen en workshops) om kennis te ontwikkelen en toe te passen.

Meer informatie

Wat is House of Skills?

House of Skills is een living lab onder leiding van de gemeente Amsterdam en zestien betrokken partners. Doel van het House of Skills is duurzame inzetbaarheid te creëren voor de lager- en middelbaar opgeleiden in de Metropoolregio Amsterdam. Het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation is een van de trekkers van het House of Skills. Zo zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het business model van het House of Skills.

House of Skills richt zich op een inclusieve arbeidsmarkt waar voor iedereen plaats is. Hierdoor is het essentieel dat de huidige en toekomstige beroepsbevolking de mogelijkheden heeft en krijgt om zich tijdig én regelmatig te ontwikkelen.

 

Wat doet het Kenniscentrum?

Het Kenniscentrum zorgt voor praktijkgericht, toegepast en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek voor een stevige theoretische basis onder de op skills gerichte arbeidsmarkt. Het doel van het Kenniscentrum is het bevorderen van innovaties. We werken aan een gezamenlijke skillstaal en aan netwerksturing van de regionale, op skills georiënteerde arbeidsmarkt. Onze kennisagenda richt zich op de overkoepelende vraag: “Hoe draagt een integrale skillsbenadering van House of Skills bij aan een beter functionerende onderwijs- en arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam?”

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: logo-House-of-skills.jpg

Icon afbeelding: HoS logo klein.jpg

Sorteren op: