Collectie (13)

Projecten HvA UGSI

Op deze pagina vind je een overzicht van alle projecten van het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation.

Meer informatie

Amsterdam heeft te maken met taaie vraagstukken en complexe uitdagingen. Dat vraagt om een zoektocht naar oplossingen vanuit andere verhoudingen tussen overheid, burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. De mogelijkheid tot vernieuwing ligt onder andere in de lokale uitvoeringspraktijk.

Het doel is om werkenderwijs innovaties in stedelijk management te ontwikkelen, toe te passen en te delen. Dat doen we door middel van multidisciplinair praktijkgericht onderzoek.

Sorteren op: