Artikel

Ondernemend Amsterdam: Perspectieven en ontwikkelingen

Tijdens deze partnerbijeenkomst onthulde Anne Risselada de laatste update van het Dashboard Historische analyse Amsterdamse winkelgebieden. Hoe hebben winkelgebieden zich ontwikkeld en hoe kunnen we dat verklaren? Het dashboard omvat de periode 2005 tot en met het jaar 2020. Dat levert natuurlijk heel interessante inzichten op gezien de veranderde context. Ook liet Anne zien hoe een buurtspecifiek dashboard strategisch is in te zetten op basis van een prototype voor het winkelgebied op en rondom Plein 40-45Het dashboard is hier te bekijken. Iris Hagemans deelde vervolgens de nieuwste inzichten vanuit haar onderzoek onder binnenstadondernemers, waarbij ze analyseert hoe deze zich aanpassen aan veranderende bezoekersstromen en veranderend toerismebeleid.

U kunt de bijeenkomst hier terugkijken.

Media