Artikel

Bezoekersonderzoek natuur en recreatiegebieden

Noord-Holland 2016

Onderzoeker: NBTC-NIPO Research
Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland en de natuur- en recreatiebeheerders van het terreinbeheerdersoverleg (TBO)


Inhoud Rapport
De gebieden worden in deze rapportage op alfabetische volgorde weergegeven.
- In hoofdstuk 1 wordt het aantal bezoekers en bezoeken van de 65 onderzochte gebieden weergegeven, evenals de bestedingen en de waardering van het gebied.
- In hoofdstuk 2 wordt per gebied het profiel en de kenmerken van het bezoek weergegeven.
- In hoofdstuk 3 wordt van de steden met minimaal 70.000 inwoners in Noord-Holland aangegeven welke gebieden zij hebben bezocht.
 De manier waarop het onderzoek is uitgevoerd is beschreven in hoofdstuk 4.
 In de bijlage is meer informatie opgenomen over NBTC-NIPO Research, de steekproefbron TNS Nipobase en de Leisure Leefstijlen. Daarnaast is de economische waarde per gebied opgenomen als bijlage, evenals de antwoorden op de open vragen

Definitie Bezoek
De definitie die de respondenten ontvingen als het gaat om een bezoek aan een recreatiegebied: “Het gaat zowel om het bezoeken van het gebied zelf, alsmede het langs of door het gebied heen wandelen, fietsen etc. Ook het uitlaten van uw hond in het desbetreffende gebied of het maken van een ommetje rekenen wij tot een bezoek in uw vrije tijd.” In deze definitie is geen minimale verblijfsduur meegegeven. Daarnaast valt woon-werk verkeer buiten de definitie van een bezoek aan een recreatiegebied. Er is teruggevraagd naar het bezoek in
de 12 maanden voorafgaand aan de onderzoeksperiode (online onderzoek vond plaats in de eerste helft van november 2016).

 

Media

Documenten