Artikel

Bosbeheervisie - Amsterdamse Waterleidingduinen 2016-2027

Commissie Financien 22 juni 2017

De Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) zijn eigendom van de gemeente Amsterdam en worden beheerd door Waternet. De AWD is als onderdeel van het gebied Kennemerland- Zuid aangewezen als Natura 2000 gebied. Het duingebied ligt tussen Zandvoort en Noordwijk en heeft een oppervlakte van 3.400 hectare. Circa 700 ha hiervan bestaat uit bos. Deze bossen bieden ruimte aan verschillende dier- en plantensoorten, worden jaarlijks bezocht door honderdduizenden recreanten en bij het beheer van de bossen komt hout beschikbaar dat zoveel mogelijk lokaal wordt toegepast. Om deze verschillende functies op goede wijze op elkaar af te stemmen is voorliggend beheerplan geschreven. De Zomereik en Oostenrijkse den zijn de meest voorkomende boomsoorten in de duinen. De Abeel en Gewone esdoorn werden voorheen aangeplant. Samen met Berk en Ratelpopulier zijn zij echter veelal spontaan gekiemd in de bossen en komen overwegend voor in lage bedekkingen, maar lokaal kunnen zij de bosstructuur behoorlijk domineren. In de AWD komt een grote populatie damherten voor die een flinke invloed heeft op de bedekking en samenstelling van de struiklaag. De struiklaag is beperkt ontwikkeld en bestaat vooral uit Meidoorn, verjonging van Gewone esdoorn en Duindoorn. Om tot een bosbeheer te komen waar zowel de maatschappelijke, ecologische als economische aspecten van het beheer van de bossen in de AWD wordt bediend is de visie opgesteld.

Behandeld in Commissie Financien 22 juni 2017

Voor meer informatie klik hier

 

Opdrachtgever: Stichting Waternet

Titel: Bosbeheervisie Amsterdamse Waterleidingduinen

Auteur(s): Ir. W. (Wouter) Delforterie

© Coöperatie Bosgroep Midden Nederland u.a., Oktober 2015

www.bosgroepen.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Wikimedia Commons - Amsterdamse Waterleidingduinen

Media

Documenten