Artikel

Verkenning Houtribdijk t.b.v. bereikbaarheid MRA en waterkwaliteit Markermeer

In deze verkenning is het nut en noodzaak onderzocht of een brugverbinding in plaats van een dijkverbinding de bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam kan vergroten en tegelijkertijd de waterkwaliteit en de biodiversiteit in het Markermeer en IJmeer kan verbeteren. Uit deze verkenning blijkt dat de Houtribdijk maar een beperkte rol speelt in de bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam. Verder weegt de maatregel om een meer open verbinding tussen het Markermeer en het IJsselmeer te maken niet op tegen de nadelen en de daarmee gepaard gaande hoge kosten. Daarom ziet de provincie af van nader onderzoek naar een brug in plaats van een dijkverbinding.

Opdrachtgever: provincie Noord-Holland

Auteur: provincie Noord-Holland

 

Media

Documenten