Artikel

Bewonersenquête stadsdeel Zuid 2020

In opdracht van stadsdeel Zuid heeft OIS in 2016 een brede enquête onder de bewoners in Zuid uitgevoerd. Om de effecten van de activiteiten uit de gebiedsplannen te kunnen monitoren wordt deze bewonersenquête in 2020 opnieuw uitgevoerd door OIS. Ook worden extra vragen in de bewonersenquête opgenomen over de kwaliteit van het openbaar vervoer, en dan met name in Buitenveldert. De evaluatie van de Week van Zuid was de aanleiding voor de wens voor een herhaling van het onderzoek van 2016, omdat we concludeerden dat we met een brede aanpak van participatie toch niet alle gewenste groepen bereiken.

Door de Coronacrisis is het op dit moment nog niet zeker of het zinvol is deze bewonersenquête in 2020 uit te voeren. In overleg met OIS en de gebiedsteams van stadsdeel Zuid wordt nader bekeken of dit onderzoek in 2020 of in 2021 gaat worden uitgevoerd.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: De makelaars van Amsterdam - Buitenveldert