Artikel

Uitvoeringsprogramma '20 Omgevingsdienst NZKG

Commissie Wonen en Bouwen en Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid 4/5 maart 2020

Het Uitvoeringsprogramma Amsterdam 2020 (UVP) beschrijft de taken die de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) uitvoert voor de gemeente Amsterdam: de wettelijke taken van de OD NZKG op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en de andere taken die Amsterdam bij ons heeft neergelegd. Het UVP is in nauwe afstemming met de opdrachtgever tot stand gekomen. De grote duurzaamheidsambitie van de stad is voor de OD NZKG een leidend thema voor deze periode. De Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 is voor de OD NZKG een kader waarbinnen we onze samenwerking met Amsterdam vormgeven. De OD NZKG levert bijdragen aan de Routekaart op het gebied van wetgeving, haven en industrie. De OD NZKG onderzoekt welke plannen de honderd grootste industriële bedrijven in het werkgebied ontwikkelen naar aanleiding van het Klimaatakkoord, om daarop de uitoefening van zijn taken op het gebied van vergunningverlening en toezicht toe te snijden en om ervoor te zorgen de juiste kennis in huis te hebben. Amsterdam is als een van de stakeholders betrokken bij de interviews die in dit kader worden afgenomen. De OD NZKG beschikt over hoogwaardige juridische en technische expertise, kennis van de regio en heeft een directe relatie met veel bedrijven. Daarom is het de organisatie bij uitstek die vroegtijdig mee kan denken over risico’s en oplossingen, bij kan dragen aan het formuleren van beleid en kan adviseren over belemmerende wet- en regelgeving. De OD NZKG beschikt daarnaast over veel informatie die kan worden ingezet voor monitoring en verantwoording. Voor 2020 voorzien we extra inzet op Bodem, Milieuadvies en de voorbereiding van de Omgevingswet.

Behandeld in Commissie Wonen en Bouwen 4 maart 2020

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Hanneke Ederveen, h.ederveen@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten