Artikel

Samenvatting vervolgonderzoek goederenvervoer over water, provincie Noord-Holland

De binnenvaart speelt een belangrijke rol bij het vervoer van goederenstromen van en naar de Provincie Noord-Holland. In het kader van de Omgevingsvisie 2050 wil de Provincie een beter inzicht krijgen in de trends, ontwikkelingen en potentie in het vervoer over water. Dit rapport betreft een vervolgonderzoek op een eerder onderzoek dat is uitgevoerd door Panteia uit april 2018: “Toekomst van het goederenvervoer over water in Noord-Holland”. De belangrijkste aanbeveling uit het onderzoek is het aanwijzen van een “Kernnet goederenvervoer over water”.
In de scheepvaartsector is schaalvergroting een trend. Om deze trend te faciliteren, is er een wens om verschillende trajecten binnen het Kernnet op te waarderen. Het doel van dit vervolgonderzoek is inzicht geven in de kosten, baten, risico’s, cofinanciering en haalbaarheid, wanneer wordt besloten het beoogd Kernnet op te waarderen.

Opdrachtgever: provincie Noord-Holland

Auteur: Hans Vermij (Royal Haskoning DHV)

Media

Documenten