Artikel

Rapport Evaluatie regionale, bestuurlijke processamenwerking Formule 1 evenement Zandvoort 2021

De Gemeente Zandvoort heeft opdracht gegeven tot het Evaluatieonderzoek naar de regionale, bestuurlijk processamenwerking in de voorbereidingen van het Dutch Grand Prix Formule 1 evenement editie 2021 in Zandvoort.

Onderzoek: Wieleman Business Communicatie
Auteur(s): Rob Wieleman
Datum: 10-12-2021

In het evaluatierapport wordt teruggeblikt op het Formule 1 evenement 2021. Voor deze terugblik zijn alle samenwerkingspartners geïnterviewd. Overheden, veiligheidsdiensten en organistoren die betrokken zijn geweest bij de voorbereiding en uitvoering zijn bevraagd over hun ervaringen.  De genoemde lessen en aanbevelingen voor volgende edities zijn niet alleen bedoeld voor de gemeente Zandvoort. Wat hoofdzakelijk uit de evaluatie naar voren komt is dat er voor een succesvol, veilig en bereikbaar evenement van deze omvang samenwerking nodig is tussen een veelheid aan partijen en dat zij allen een gezamenlijk doel onderschrijven. In dit geval was dit om het evenement vanuit de belangrijkste bestuurlijke normen (veiligheid, gezondheid, duurzame mobiliteit) goed te laten verlopen

Ook zijn er 3 hoofdaanbevelingen gedaan:

1. Samenwerking
Blijf samenwerken op basis van professioneel werken en bestuurlijk commitment. Blijf elkaar opzoeken en blijf elkaar vinden. Draag de samenwerking en de behaalde resultaten individueel en samen uit. Voor de gemeenten geldt dat specifiek voor de resultaten op het meest spannende en meest besproken thema van de duurzame mobiliteit.

2. Benut facts & figures
Bij dit evenement met deze impact en deze bestuurlijke samenwerking is het buitengewoon belangrijk dat de resultaten en opbrengsten objectief worden vastgesteld. Wij doelen niet op financieel-economische gegevens, maar op alle andere gegevens die over bestuurlijk relevante aspecten van het evenement worden opgehaald en beschikbaar zijn. 


3. Organische groei van de samenwerking
Laat de gekozen samenwerking vooral organisch groeien. De ambities van de Gemeente Zandvoort, DGP en Zandvoort Beyond mogen groot zijn, wij verwachten niet dat het áándringen op meer regiodraagvlak, maar dat de werkelijk en gezamenlijk bereikte resultaten van de samenwerking het regiodraagvlak zullen kunnen bevorderen.

Media

Documenten