Artikel

Verkeersveiligheid provinciale wegen

Analyse van verkeersongevallen en de weginrichting

Met het oog op de nieuwe collegeperiode heeft de ANWB aan VIA gevraagd de verkeersveiligheid van de provinciale wegen opnieuw in kaart te brengen. Dit rapport volgt op een eerdere analyse uit 2014 waarin de verkeersveiligheid op basis van risicoanalyses per wegvak van de provinciale wegen in kaart is gebracht. De afgelopen jaren heeft de provincie maatregelen genomen om het wegennet veiliger te maken en is de registratie van verkeersongevallen verbeterd. Door deze actualisatie en het gebruik van nieuwe informatie zijn nieuwe inzichten ontstaan. De ANWB heeft in kaart laten brengen waar de afgelopen vier jaar ongevallen hebben plaatsgevonden en waar verbeteringen zijn gemaakt aan de veiligheid van de weginrichting. Dit resulteert in een prioriteringskaart die de provincie kan helpen bij haar plannen voor de komende vier jaar.
Meer informatie is te vinden op de website.

Opdrachtgever: ANWB

Opdrachtnemer: VIA Traffic Solution Software

Aanvullende informatie

Media

Documenten