Artikel

Evaluatie Snorfiets naar rijbaan

Commissie Mobiliteit 6 februari 2020

De populariteit van de snorfiets is de laatste jaren enorm gestegen. Samen met het toenemend fietsgebruik leidt dit met name op de smalle fietspaden in steden tot problemen. De snorfiets is op veel plaatsen een specifieke hinderlijke factor voor het volledig kunnen benutten van de capaciteit van het fietspad, door de grotere breedte en massa van het voertuig en het snelheidsverschil met fietsen. Andere weggebruikers ondervinden veel overlast: hinder, gevaarzetting en stank door snorfietsers. De drukte op de fietspaden leidt ook tot verkeersonveilige situaties, bijvoorbeeld doordat er te weinig ruimte is voor inhalende snorfietsen of door schrikreacties die ontstaan doordat gebruikers van het fietspad onvoldoende afstand kunnen houden. Sinds 8 april 2019 moeten snorfietsers in Amsterdam daarom op de meeste wegen binnen de ring A10 op de rijbaan rijden, met helm. Deze transitie is niet zonder slag of stoot verlopen. Na een intensief en zorgvuldig inspraak- en voorbereidingstraject met alle betrokkenen heeft de gemeente deze maatregel genomen vanwege de drukte op de Amsterdamse fietspaden en om de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers te verbeteren. Voorliggende evaluatierapportage blikt terug op de effecten in de periode voor- en na invoering van de maatregel.

Behandeld in Commissie Mobiliteit 6 februari 2020

Behandelend ambtenaar, Sietze Faber, faber@amsterdam.nl

Voor meer info klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten