Artikel

Studie verkeersveiligheid schoolomgeving

Het opstellen van infrastructurele maatregelen voor de belangrijkste knelpunten in de omgeving van de school.

De verkeersveiligheid rondom scholen in Nieuw-West kan/moet worden verbeterd (de bewoners, gebiedsteams, Mora, Wia etc geven dit ook aan). In 2017 en 2018 wordt door V&OR per schoollocatie een probleeminventarisatie en een oplossingsrichting opgesteld.

Toelichting: bijgaand een voorbeeld van de bijna 30 locaties geschouwd zijn

Contactpersoon: Bram Berendse

Media

Documenten