Artikel

Monitor Verkeersveiligheid 2020

Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 30 september 2021

Alle weggebruikers profiteren van een veilige infrastructuur. Daarom is verkeersveiligheid een randvoorwaarde in alle infrastructurele projecten van de gemeente. Leidend hierbij zijn de landelijke richtlijnen ‘Duurzaam Veilig’. Een blackspot is een plaats waar veel verkeersongevallen plaatsvinden. Het programma Verkeersveiligheid laat jaarlijks een overzicht opstellen van de blackspots in de stad. De Werkgroep Blackspots Amsterdam (WBA) heeft hierin een onderzoeks-, advies- en toetsingsrol en werkt samen met de juridisch wegbeheerder bij de aanpak van blackspots. Ook in 2020 is ruim voldaan aan de bestuurlijke toezegging in het MJPV om 15 gevaarlijke locaties te onderzoeken en/of uit te voeren per jaar.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 30 september 2021

Behandelend ambtenaar: Wiebe van der Veen ,w.van.der.veen@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten