Artikel

Heropening Arena tunnel

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 9 juni 2022

Op verzoek van de tunnelbeheerder gemeentelijke wegtunnels is onderzoek uitgevoerd naar de
impact van brand in de Amsterdam Arenatunnel (AAT). Dit om te toetsen of de AAT voldoet aan
de geldende voorschriften met betrekking tot veilig vluchten en het uitvoeren van reddings- en
bluswerkzaamheden. Gebruikmakend van Computational Fluid Dynamics (CFD) simulaties wordt de rook en warmte ontwikkeling in de tunnel berekend. De berekeningen worden uitgevoerd om zo de beschikbare vluchttijd inzichtelijk te maken. Het is gebruikelijk om dergelijke onderzoeken met CFD uit te
voeren. Daarnaast wordt op basis van een handberekening en inschatting van reactietijden de
benodigde vluchttijd inzichtelijk gemaakt.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 9 juni 2022

Behandelend ambtenaar: Jeroen Schrijver, Verkeer en Openbare Ruimte, j.schrijver@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bronnen:

CFD onderzoeken - SIMSTUDIO International Consultants BV - info@simstudio-ic.com

Second Opinion Brandveiliheid: Crisislab - www.crisislab.nl

Contra expertise : bart.duijvestijn@arcadis.com - Arcadis Nederland B.V.

Aanvullende informatie

Media

Documenten