Artikel

Monitor Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer 2016

Amsterdamse reizigers geven gemiddeld een 7,6 als rapportcijfer voor de veiligheid in het openbaar vervoer in de stad. Dit blijkt uit de Monitor Sociale Veiligheid in het Openbaar Vervoer 2016, een onderzoek dat OIS jaarlijks uitvoert in opdracht van Handhaving en Toezicht en Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam. Onderwerpen die aan bod komen zijn veiligheidsbeleving, vermijdingsgedrag, ervaren overlast, criminaliteit, toezicht en drukte in het Amsterdamse openbaar vervoer.

Onveiligheidsgevoelens
Ruim een kwart van de Amsterdamse reizigers voelt zich wel eens onveilig in het openbaar vervoer. Dit is iets lager dan in de voorgaande jaren. Het onveilige gevoel wordt volgens de reizigers met name veroorzaakt door het gedrag van medepassagiers. In de avonduren voelen de reizigers zich het meest onveilig en dan vooral in de metro en op metrostations. De meest onveilige halte is volgens de reizigers Centraal Station, dit was in 2013 en 2014 ook het geval. De halte die vorig jaar als meest onveilig werd bestempeld staat nu op de tweede plaats: Station Lelylaan.

Vermijding
Van alle reizigers vermijdt 13% een specifiek traject of een bepaald tijdstip. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar: toen zei 12% dit soms of vaak te doen. Van de Amsterdammers die geen gebruik maken van het openbaar vervoer noemt 8% de sociale onveiligheid als één van de redenen daarvoor.

Overlast
De meeste overlast wordt veroorzaakt door bellende medepassagiers, hiervan ervaart ruim de helft van de ondervraagde reizigers overlast. Ook van andere geluiden en dronken mensen hebben relatief veel mensen last. Deze top 3 is ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Opvallend is dat er in meer overlast wordt ervaren van bedelaars dan een jaar eerder (35% tegenover 24%). Overlast van bedelaars vindt voornamelijk plaats in de metro, op metrohaltes, in de trein en op treinstations.

Drukte
De reizigers vinden het druk in het openbaar vervoer: een kwart (23%) vindt het veel te druk en ruim de helft (53%) vindt het enigszins te druk. Reizigers die dagelijks gebruik maken van het openbaar vervoer vinden het vaker druk dan andere reizigers. Een derde van de reizigers voelt zich wel eens onveilig door de drukte, in 2015 was dit bijna de helft van alle reizigers (46%).

2017_nieuws_msvov_2.gif

Voor het onderzoek is uit de Basisregistratie personen een steekproef getrokken van 7.193 Amsterdammers van 15 jaar en ouder. De enquête is in september 2016 afgenomen onder 1.111 Amsterdammers, een responspercentage van 16%.

Het onderzoek is uitgevoerd door Onderzoek, Informatie en Statistiek van de Gemeente Amsterdam.

Bron: Onderzoeksrapport zoals bijgevoegd, van website OIS

Media

Documenten