Artikel

Evaluatie cameratoezicht 2021

Commissie Algemene Zaken 3 februari 2022

Sinds 1997 kan in Amsterdam cameratoezicht worden ingezet ten behoeve van openbare ordehandhaving. Momenteel telt de stad 28 cameratoezichtgebieden.Hiervan zijn 23 cameraprojecten nu twee jaar of langer actief, vijf zijn korter geleden gestart. Bijna alle projecten hebben een looptijd tot en met 31 december 2021.Voor die tijd dient per project te worden besloten of het wordt gecontinueerd, aangepast of gestopt. Om tot die besluiten te komen, dienen volgens het Amsterdams Beleidskader Cameratoezicht alle projecten gelijktijdig volgens dezelfde methode te worden geëvalueerd, onder leiding van de centrale stad. Ondermeer dient onderzocht te worden of de projecten nog voldoen aan de voorwaarde van proportionaliteit: de inzet van cameratoezicht is gerechtvaardigd gezien de omvang van de criminaliteit, de (on)veiligheid en/of overlast.De directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) heeft aan Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) gevraagd of zij de proportionaliteit van de28 projecten wil onderzoeken.

Behandeld in Commissie Algemene Zaken 3 februari 2022

Behandelend ambtenaar: OOV, secretariaatOOV@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron: OIS Sara de Wilde, Nathalie Hesseling, Renske Hoedemaker mmv Kimo van den Bergen Kenny Wiesenekker

Aanvullende informatie

Media

Documenten