Artikel

Anders reizen als oplossing voor CO2 neutrale steden?

Het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad van de Hogeschool van Amsterdam is een driejarig internationaal gedragsonderzoek gestart naar het gebruik van deelvervoer om CO2-neutrale steden te helpen realiseren. Hoe krijg je autobezitters zo ver om schonere alternatieven te gaan gebruiken?

 

Steden anticiperen op een groeiende behoefte aan mobiliteit. De fysieke ruimte in een stad is echter beperkt. Gemeenten staan ​​voor de uitdaging om steden toegankelijk en leefbaar te houden, optimaal gebruik te maken van de beperkte openbare ruimte en mobiliteit zo emissievrij mogelijk te maken.

Gedeelde mobiliteit lijkt hieraan een veelbelovende bijdrage te kunnen leveren. Maar een probleem met het huidige aanbod aan deelvervoer is de trage adoptie door gebruikers. Veel autobezitters vinden een eigen auto comfortabel en gemakkelijk en nemen hoge kosten voor lief. Hoe krijg je deze groep in beweging?

E-hubs

Het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad gaat onderzoeken hoe autogebruikers in drie pilotsteden - Amsterdam, Nijmegen en Leuven - verleid kunnen worden om schoner en slimmer te reizen. In deze steden worden e-hubs geplaatst. Dit zijn fysieke plekken in de stad waar elektrische deelvoertuigen (e-bikes, elektrische auto’s en scooters) en laadinfrastructuur bij elkaar gebracht worden. Doel is om elektrische deelmobiliteit toegankelijker te maken en CO2-uitstoot en files te verminderen.

Experimenteren

Het lectoraat gaat niet alleen onderzoek doen, maar in samenwerking met de steden ook experimenteren. Op basis van onderzoek worden gedragsinterventies ontwikkeld die tot doel hebben autobezitters te verleiden hun auto te laten staan. Deze interventies worden vervolgens onderzocht op hun effectiviteit.

Het gedragsonderzoek wordt onder andere gefinancierd via een subsidie van het INTERREG North West Europe-programma van de EU. Naast Amsterdam, Nijmegen en Leuven wordt de pilot ook uitgerold in de steden Arnhem, Manchester, Dreux en Kempten.

Meer weten over het onderzoek? Neem contact op met Marije van Gent

Project Info

Startdatum 11 jan 2019
Einddatum 10 apr 2022

Contact

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: hva.nl