Collectie (6)

Psychologie voor een Duurzame Stad

Het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad onderzoekt hoe mensen komen tot duurzaam gedrag. Gedrag waarmee we het milieu zo weinig mogelijk, of zelfs helemaal niet belasten.

Meer informatie

Van willen naar doen

Dat we het milieu minder zouden moeten belasten, is voor veel mensen duidelijk. Toch gedragen we ons daar niet altijd naar. Dit lectoraat onderzoekt wat mensen tegenhoudt zich duurzamer te gedragen, wat er moet gebeuren om dit gedrag te veranderen en hoe je dat duurzame gedrag vervolgens behoudt.

Video: In ruil voor het tijdelijk inleveren van de auto ontving een groep Amsterdammers gedurende twee maanden €500,- om te experimenteren met alternatieve manieren van reizen. 

Bekijk deze video extern op: YouTube

Duurzame transities en gedrag

Bij de onderzoeksprojecten staan vraagstukken rondom duurzaam gedrag in grote steden centraal. Steden worden geconfronteerd met complexe transitie-opgaven, zoals de circulaire economie, de energietransitie en duurzame mobiliteit. Wanneer zijn mensen bereid om bij dit soort grote transities hun gedrag te veranderen? En hoe bevorder je dit?

Een belangrijke focus ligt op het gebied van circulaire economie (de preventie van afval, het afval scheiden en de ketensluiting van grondstoffen). Welke interventie is er bijvoorbeeld nodig om het illegaal storten van afval terug te dringen? Of om meer mensen zelf een composthoop in de tuin te laten aanleggen?

In een circulaire economie worden grondstoffen in afval optimaal hergebruikt en blijft er geen afval over.

Onderzoeksmethode

Bij vrijwel elk onderzoek dat het lectoraat doet, gebruiken onderzoekers van het lectoraat het behaviour change wheel. Dat is een methodiek om te bepalen welke gedragsinterventie de beste oplossing biedt voor een bepaald probleem.

bron: hva.nl

Afbeelding credits

Header afbeelding: hva.nl

Icon afbeelding: hva.nl

Sorteren op: