Artikel

Reisproef bewoners

Welke mobiliteitskeuzes worden er gemaakt als Amsterdammers hun auto twee maanden inleveren?

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad, Hogeschool van Amsterdam, onderzoek gedaan naar de mobiliteitskeuzes van deelnemers tijdens het experiment de Reisproef. Dit onderzoek is onderdeel van het Mobility-as-a-Service (hierna MaaS) project in Amsterdam. MaaS is een nieuwe visie op mobiliteit waarmee sinds enkele jaren in verschillende steden in de wereld wordt geëxperimenteerd. Mobiliteit wordt in dit concept gezien als een dienst om zo bij te dragen aan de verschuiving van private voertuigen naar vervoer als een dienst. Het algemene doel van MaaS is om een meer gediversifieerd mobiliteitsgebruik te realiseren (minder auto, meer ov, meer deelmobiliteit, meer fietsen en lopen) waardoor het gebruik van de private auto automatisch afneemt.

Geertman, S., & van Brecht, J. (2019). De Reisproef: welke mobiliteitskeuzes worden er gemaakt als Amsterdammers hun auto twee maanden inleveren? Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Maatschappij en Recht.

Link naar artikel op hva.nl

Afbeelding credits

Header afbeelding: Hva.nl

Icon afbeelding: Hva.nl

Media

Documenten