Artikel

Amsterdam Veilig en Leefbaar 30kmu

Gemeenteraad - 22 december 2021

Het streven is vanaf 2023 voor alle wegen in stedelijk gebied in Amsterdam in principe een maximumsnelheid van 30 km/u te hanteren. Amsterdam werkt sinds de jaren negentig met allerlei maatregelen aan verbetering van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. Tegelijkertijd willen we dat de stad goed bereikbaar blijft, ook voor auto’s. Met 30 km/u in de stad sluiten we aan bij een landelijke en internationale trend, gericht op een betere balans tussen de verkeersfunctie en de verblijfsfunctie van straten. Uiteindelijk willen we dat een snelheid van 30 km/u in een stedelijke omgeving normaal is en normaal wordt gevonden. We sturen op het gedrag van de weggebruiker met de invoering van een nieuwe norm en stevige communicatie van deze norm.

Behandeld in Gemeenteraad 22 december 2021 en Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 16 december 2021, 9 september 2021

Behandelend ambtenaar: V en OR, Wiard Kuné,w.kune@amsterdam.nl V en OR, Max Niekus,max.niekus@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht commissie klik hier

Voor meer informatie/voordracht Gemeenteraad 22 december 2021 klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten