Artikel

Beleidskader Verkeersnetten

Commissie Infrastructuur en Duurzaamheid 6 december 2017

In het nieuwe Beleidskader Verkeersnetten staat op welke plekken in de stad er prioriteit wordt gegeven aan voetgangers, fietsers, openbaar vervoer of auto’s en welke eisen worden gesteld aan de nfrastructuur. Per vervoerwijze wordt onderscheid gemaakt in drie netwerken: Plusnet, Hoofdnet en Basisnet. Deze keuzes zijn nodig om de snel groeiende stad nu en in de toekomst bereikbaar en aantrekkelijk te houden.

Behandeld in de Commissie Verkeer en Vervoer, Openbare Ruimte en Groen, Duurzaamheid en ICT van 10 januari 2018 en Commissie Infrastructuur en Duurzaamheid 6 december 2017

Behandelend ambtenaren: Saskia van Dijk, s.van.dijk@amsterdam.nl en Fokko Kuik, f.kuik@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten