Artikel

Presentatie Amsterdams palenonderzoek Bruggen & Kademuren

Veel Amsterdamse bruggen en kademuren zijn gefundeerd op houten palen. De palen bevinden zich onder water, zijn oud en een groot deel is bacterieel aangetast. Omdat we onvoldoende inzicht hebben in het effect van deze aantasting op de resterende draagkracht van deze palen is Amsterdam in 2019 een wetenschappelijk onderzoekstraject gestart met de TU Delft en Deltares. Het onderzoek omvat de volgende drie onderzoeksthema’s:

• Onderzoek naar alternatieve meetinstrumenten die geschikt zijn voor onder water om inzicht te krijgen in de mate van bacteriële aantasting.


• Onderzoek naar de constructieve draagkracht van de funderingspalen waarin onder andere de mate van aantasting en resterende sterkte over de lengte van de palen inzichtelijk wordt gemaakt.


• Onderzoek naar de geotechnische draagkracht van de ondergrond dat moet leiden tot norm overstijgende grondparameters specifiek voor Amsterdamse grondopbouw.


De resultaten van de onderzoeksthema’s zijn input voor een probabilistisch toetsmodel waarmee op basis van beperkte metingen aan de paalkop van bemonsterde houten funderingspalen onder een specifieke Amsterdamse brug een uitspraak gedaan kan worden van de resterende draagkracht van een onbemonsterde paal(groep) van die specifieke brug.
In Q3 van 2021 wordt de eerste versie van dit toetsmodel gelanceerd en gebruikt door marktpartijen die verificatieberekeningen van Amsterdamse bruggen uitvoeren. De aansluitende jaren zal dit toetsmodel verder uitgebreid worden met de laatste onderzoeksresultaten.

Afbeelding credits

Header afbeelding: www.ba

Icon afbeelding: www.ba

Media

Documenten