Artikel

Rapport Willibrordusgarage

Gemeenteraad november 2017

Gemeente Amsterdam verbetert de kwaliteit van de openbare ruimte in de stad. Om Amsterdam ook in de toekomst veilig, aantrekkelijk en bereikbaar te houden zijn in de Uitvoeringsagenda Mobiliteit concrete maatregelen opgesteld die bijdragen aan de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad. Het selectief weghalen van parkeerplekken op straat is een belangrijk instrument om een aantrekkelijke en verkeersveiligere openbare ruimte te creëren. Met de bouw van ondergrondse parkeergarages geeft de gemeente Amsterdam de openbare ruimte dan ook een verdere kwaliteitsimpuls. Om te voorkomen dat de parkeerdruk in de buurt verder toeneemt, onderzoekt de gemeente of onder het plein tussen de Sint Willibrordusstraat, de Servaes Noutsstraat en Ceintuurbaan (‘Willibrordusplein’) een parkeergarage gebouwd kan worden. En om te kunnen bepalen of de garage op de beoogde locatie haalbaar is.

Behandeld in Raad d.d. november 2017 en Commissie Infrastructuur en Duurzaamheid 4 oktober 2017

 

Bron:

Projectteam Willibrordusgarage

Opdrachtgever: Verkeer & Openbare Ruimte

Contactpersoon: Peter Schoonderbeek - Ingenieursbureau

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: basisafbeelding_impressie_willibrordus_garage.jpg

Media

Documenten