Artikel

Case I: Amsterdam

Presentatie door Susanne Balm

Deze case study gaat over verbetering op het gebied van logistiek en andere zaken in de omgeving van Amsterdam. De studie maakt onderdeel uit van de sessie 'Multifunctionele buurthubs voor leefbare steden'. De sessie maakt onderdeel uit van de wetenschappelijke conferentie 'Reinventing the City', georganiseerd door AMS Institute.

Deel 1:

 

Deel 2:

Voertaal: Engels

Afbeelding credits

Header afbeelding: Fietsen_Pixabay.png

Icon afbeelding: Fietsen_Pixabay.png

Media