Artikel

Monitor Fiets 2021

Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 8 december 2022

Het Meerjarenplan Fiets 2017-2022 is in november 2017 vastgesteld door de Amsterdamse gemeenteraad en het programma Fiets is in 2018 begonnen met de uitvoering van de maatregelen uit dit meerjarenplan. Het Meerjarenplan Fiets is opgebouwd uit drie pijlers: ‘Comfortabel doorfietsen’ gericht op fietsinfrastructuur, ‘Gemakkelijk fietsparkeren’ voor het parkeren en stallen van de fiets en ‘Het nieuwe fietsen’ dat zich richt op gedragsbeïnvloeding, innovatieve pilots en kennisdeling. De maatregelen uit het
Meerjarenplan Fiets, die op dit moment volop in uitvoering zijn, zijn ingedeeld onder elk van deze pijlers. In deze monitor komen de hoofddoelstellingen van elke pijler aan bod.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 8 december 2022, 17 november 2022

Behandelend ambtenaar: Verkeer en Openbare Ruimte, Saskia van Dijk, s.van.dijk@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten